ประกาศ

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขัน

ประกาศคณะกรรมการจัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขัน

ดาวน์โหลดได้ที่ ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อสอบที่ใช้ในการแข่งขันและคู่มือการแข่งขันฯ

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2019-2020-documents/