Uncategorized

เตรียมพบกับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019/2020) ในรูปแบบออนไลน์ กรกฎาคม 2563 

เตรียมพบกับการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 (Moot Court Competition 2019/2020) ในรูปแบบออนไลน์ กรกฎาคม 2563 นี้

จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หมายเหตุ ทีมมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือก จะได้รับการติดต่อจากศูนย์นิติศาสตร์ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ กรณีไม่ได้รับการติดต่อ โปรดส่งอีเมลมาที่ tulawcenter@gmail.com (ติดต่อคุณณัฐพงศ์)