ข่าวสารและกิจกรรม

ผลคะแนนรอบแรกและทีมที่ผ่านเข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้แก่ (เรียงตามลำดับคะแนน)

1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดาวน์โหลดผลคะแนนของทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมดได้ที่ ประกาศคะแนน

ผลการจับคู่การแข่งขันรอบชนะเลิศ และรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป