ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างโจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์

(1) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (นายวิริยะ ก้องศิริวงศ์ นายนครินทร์ กองสุข นายศิรวิชญ์ บุญมา) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562

(2) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด (นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ และนางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561

(3) โจทย์คำถามจากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560

One thought on “ตัวอย่างโจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์

Comments are closed.