ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างโจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ

ตัวอย่างโจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ

(1) โจทย์คำถาม และสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ของทีมที่ได้คะแนนสูงสุด (ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) จากการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ สำหรับโจทย์คำถามและสรุปย่อคำแถลงการณ์จากการแข่งขันรอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15-17 ซึ่งใช้รูปแบบการแข่งขันในลักษณะเดียวกัน สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2019-2020-memo-internal/