ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญเข้าร่วมการปฐมนิเทศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ผ่านระบบ Conference ไปยัง ห้อง 402 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าปฐมนิเทศได้ทั้งสองที่)

กำหนดการ

  • 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร
  • 09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดยอาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ
  • 09.15 – 10.15 น. บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญและประโยชน์ในการแข่งขัน” และ “การเขียนสรุปย่อคำแถลงการณ์” โดย อาจารย์ ศุภวิช สิริกาญจน และ อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
  • 10.15 – 11.15 น. บรรยายหัวข้อ “กฎกติกาในการแข่งขัน” โดย อาจารย์ เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร และ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
  • 11.15 – 12.15 น. บรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนและวิธีการในการแถลงการณ์” และ “ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าแข่งขัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และ อาจารย์กิตติภพ วังคำ
  • 12.15 น. พิธีปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ประธานกรรมการจัดการแข่งขันฯ
  • 12.30 น. เป็นต้นไป  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ

  • จะมีการแจกโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขัน ในวันปฐมนิเทศ
  • ดาวน์โหลดกำหนดการในการแข่งขันทั้งหมด (แก้ไขล่าสุด 13 ก.พ. 63) ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-2019-2020-documents/