ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

เลื่อนการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดให้มีการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 และจะมีการแข่งขันในวันที่ 17, 18 และ 24 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม กรรมการตัดสิน และผู้เข้าชมฯ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันจึงเห็นควรให้มีการเลื่อนการแข่งขันฯ ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดการแข่งขันฯ ขออภัยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นจากการเลื่อนการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้