ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– นายสรัล อร่ามรัศมีกุล
– นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์