ข่าวสารและกิจกรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผลการจับสลากคู่แข่งขันรอบรองชนะเลิส แข่งขันในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เป็นดังนี้

คู่ที่ 1 ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย)

คู่ที่ 2 ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย)

ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 4 ทีม ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยมาให้คณะกรรมการจัดแข่งขันภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. ทางอีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com  โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ฉบับเดิมที่เคยใช้ในรอบแรก หรือจะทำฉบับใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ที่ส่งมา จะใช้ทั้งในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ)

กรณีผู้เข้าแข่งขันไม่ส่งสรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) มาภายในเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะใช้สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) ที่ส่งมาในรอบแรก