ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

รางวัลชมเชย ทีมที่ 1 ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– นางสาวสารณี ติวิรัช
– นางสาวธิดารัตน์ นันทานนท์

รางวัลชมเชย ทีมที่ 2 ทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– นายเอกชัย ธูปจีน
– นายปิตุรัตน์ สาแก้ว