ประกาศ

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ตารางการแข่งขัน