ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
 
ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
– นางสาวเมย์ ทับไทร
– นายธนวัฒน์ ภัทรธีรชัยเจริญ