ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ตัวอย่างโจทย์คำถาม สรุปย่อคำแถลงการณ์ (memo) และสรุปประเด็น (summary) การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์