ข่าวสารและกิจกรรม

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020)

ปฐมนิเทศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020)

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

  • ศูนย์รังสิต ห้อง 301 คณะนิติศาสตร์
  • ศูนย์ลำปาง ห้อง ห้อง 7101 ห้องประชุมชั่วคราวคณะนิติศาสตร์
  • ท่าพระจันทร์ ห้อง 414 คณะนิติศาสตร์

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครแข่งขันได้ที่ รายชื่อผู้สมัครแข่งขัน มูทคอร์ท 2563 (กรณีกรอกใบสมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อ ให้ติดต่อที่อีเมล mootcourt.tulawcenter@gmail.com)

นักศึกษาที่สมัครแข่งขัน ต้องส่งสมาชิกในทีมเข้าร่วมการปฐมนิเทศ อย่างน้อย 1 คน

กำหนดการ

8.45-9.00 น. ลงทะเบียน

9.00-12.00 น. ปฐมนิเทศการแข่งขันฯ โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

  • รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยอ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
  • การส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และสรุปประเด็นที่จะแถลง (summary) โดยอ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร
  • กฎกติกาการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ โดยผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.กิตติภพ วังคำ
  • ข้อแนะนำและหลักปฏิบัติสำหรับผู้เข้าแข่งขัน โดยอ.ศุภวิช สิริกาญจน
  • ถามตอบปัญหาและข้อสงสัย โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ