ข่าวสารและกิจกรรม

Info Graphic กฎกติกา การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ คร้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

แผนภาพแสดงกฎกติกาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ คร้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดแบบ pdf ได้ที่ Moot Court Competition 2020 Infographic