ข่าวสารและกิจกรรม

โจทย์คำถาม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

โจทย์คำถาม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563

ดาวน์โหลดโจทย์คำถามได้ที่ Moot Court 2020 Question

ดาวน์โหลดเอกสารแนบสำหรับโจทย์คำถามได้ที่ เอกสารแนบสำหรับโจทย์คำถาม

หมายเหตุ

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง “สรุปย่อคำแถลงการณ์” (memo) และ “สรุปประเด็นที่จะแถลง” (summary) ให้คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งได้ใน คู่มือการแข่งขันฯ หน้า 6 (ดาวน์โหลดคู่มือการแข่งขันฯ ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-63-handbook/)