ข่าวสารและกิจกรรม

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020)

ประเด็น (Theme) ของโจทย์คำถามที่ใช้ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2563 (Moot Court Competition 2020) ได้แก่ “กฎหมายแพ่งในสถานการณ์โควิด-19”

รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563

กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/moot-court-competition-63/