• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบรองชนะเลิศ


  ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้มีการแข่งขัน รอบรองชนะเลิศ (สี่ทีมสุดท้าย) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้อง 211 (ศาลจำลอง) คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. 


  คณะ
  กรรมการตัดสิน ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง (อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด)
  2. นายปิติ โพธิวิจิตร (ผู้พิพากษาศาลแพ่ง)
  3. นางสาวศิริพร เมืองศรีนุ่น (ตัวแทนจากสภาทนายความ)

  คู่ที่ 1 เวลา 09.00-10.15 น. ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (จำเลย)

   
  ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) สมาชิกประกอบด้วย


  นายเหนือเมฆ จันทนิตย์

  นายกฤษฎา โสวนางกูร 


  ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (จำเลย) สมาชิกประกอบด้วย
   
  นายฐานะปราชญ์ รัชนกุล

  นางสาววริศรา แจ่มจรรยา 


  ทีมที่ชนะได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง


  คู่ที่ 2 เวลา 10.15 - 12.00 น. ระหว่าง ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย)


  ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โจทก์) สมาชิกประกอบด้วย

  นางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์

  นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม 


  ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย) สมาชิกประกอบด้วย


  นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ

   
  นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา 


  ทีมที่ชนะได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย) จะมีขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

  ภาพบรรยากาศผู้เข้าชมการแข่งขัน

  อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ ร่วมเข้าชมการแข่งขัน
  ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเข้ามการแข่งขัน


  ผู้เข้าแข่งขันทีมที่สองถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการ ผู้ควบคุมทีม และประธานจัดการแข่งขัน