• เข้าสู่ระบบ

    ขอเชิญเข้าชม การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ

    ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบรองชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 401 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต


    คู่ที่ 1 แข่งวลา 9:00-10:45 น. ทีมหมายเลข 05 นายเพชรมณี ศรีอ่อน นายอิทธิเดช ช่วยเกิด (โจทก์) แข่งกับทีมหมายเลข 06 นายณัฐพงค์ ทรายหมอนายปิยะณัฐ พูลจันทร์ (จำเลย)
    คู่ที่ 2 แข่งเวลา 10:45-12:30 น. ทีมหมายเลข 02 นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ นางสาวไกรสุดา นาควิเชียร (โจทก์) แข่งกับทีมหมายเลข 07 นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นางสาวภัทรวิภา รักษาแก้ว (จำเลย)

    โดยสองทีมที่ได้คะแนนสูงสุด จะได้รับคัดเลือกไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศ ในเวลา 15.00 - 16.45 น. วันเดียวกัน