• เข้าสู่ระบบ

  รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

  รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 (Moot Court Competition 2017/2018)

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.law.tu.ac.th

  ส่งเอกสารพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

  รับสมัครมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยมีการทดสอบและคัดเลือกเหลือเพียง 16 ทีม เท่านั้น

  รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมเงินสด 15,000 บาท
  รางวัลรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุด พร้อมเงินสด 5,000 บาท
  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ พร้อมเงินสด รางวัลละ 3,000 บาท

  กำหนดการ

  • ปฐมนิเทศและจับสลากแบ่งทีมในวันที่ 22 มีนาคม 2561
  • แข่งขันรอบแรก วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2561
  • แข่งขันรอบที่สอง วันที่ 4 เมษายน 2561
  • แข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 18 เมษายน 2561
  • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลในวันที่ 25 เมษายน 2561

  สถานที่แข่งขัน
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ศูนย์นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 02-696-5103, 02-613-2128

  โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4

  กติกาการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย 2560

  ข้อสอบรอบคัดเลือก 16 ทีม

  ดาวน์โหลดกำหนดการมูทคอร์ทได้ที่นี่

  ดาวน์โหลดใบสมัครมูทคอร์ทได้ที่นี่