ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ รอบแรก คู่ที่ 1 และ 2

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) ที่ผ่านมานั้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการแข่งขันรอบแรก ณ ห้อง 401 (ศาลจำลอง) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียด ดังนี้


คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ระหว่างทีม 09 (โจทก์) และทีม 01 (จำเลย)


ทีม 09 (โจทก์) ประกอบด้วย นางสาวชัญญานุช กาญจนประเสริฐ และนายธนโชติ ตันติทวีรุ่งโรจน์


นายธนโชติ ตันติทวีรุ่งโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 1


นางสาวชัญญานุช กาญจนประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 2


ทีม 01 (จำเลย) ประกอบด้วย นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์


นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 1


นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 2


คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ระหว่างทีม 10 (โจทก์) และทีม 03 (จำเลย)
ทีม 10 (โจทก์) ประกอบด้วย นายณภัทร สมชม และนางสาวรัชตวรรณ ลุนาบุตร

นางสาวรัชตวรรณ ลุนาบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 1

นายณภัทร สมชม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ทนายโจทก์คนที่ 2

ทีม 03 (จำเลย) ประกอบด้วย นายรุ่งโรจน์ ลีลาบูรณะศักดิ์ และนายกุญช์ ธนรัตนานนท์


นายรุ่งโรจน์ ลีลาบูรณะศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 1

นายกุญช์ ธนรัตนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทนายจำเลยคนที่ 2

กรรมการตัดสินคู่ที่ 1 และ 2 ได้แก่


ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต
ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ และผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์
อาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์

ทั้งนี้ การแข่งขันใช้รูปแบบการแข่งขันแบบเปรียบเทียบคะแนน (มิใช่ระบบแพ้คัดออกหรือ knock out) คะแนนแบ่งเป็นสามส่วนคือ คะแนนข้อกฎหมาย 30 คะแนน การให้เหตุผล 50 คะแนน และบุคลิกภาพ 20 คะแนน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม ระหว่างการแข่งขัน
Hits: 47