ประกาศ

ประกาศผลการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบภายในคณะนิติศาสตร์ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018) รอบแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 และศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทีมที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศจำนวน 4 ทีม มีดังนี้

อันดับ 1 ทีม 01 นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์ คะแนนรวม  94 คะแนน
อันดับ 2 ทีม 05 ประกอบด้วยนายธีระพร ช่วยโสภา และนางสาวศศิวิมล บัวบาน คะแนนรวม 93.83 คะแนน
อันดับ 3 ทีม 02 นางสาวอโณทัย มีสันเทียะ และนางสาวภคพร ลาวัณย์ประเสริฐ คะแนนรวม 92 คะแนน
อันดับ 4 ทีม 06 ประกอบด้วยนายขวัญชัย ศรบรรจง และนายฤทธิพงศ์ คงแก้ว คะแนนรวม 91.34 คะแนน

สำหรับคะแนนรวมอันดับอื่น ๆ โปรดดูตามภาพประกอบ

สำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือรอบรองชนะเลิศ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นั้น ลำดับการแข่งขันเป็นดังนี้

  • คู่ที่ 1 แข่งขันระหว่างเวลา 9.00-10.30 น. ระหว่างทีม 02 (โจทก์) และทีม 01 (จำเลย)
  • คู่ที่ 2 แข่งขันระหว่างเวลา 10.30-12.00 น. ระหว่างทีม 06 (โจทก์) และทีม 05 (จำเลย)

หมายเหตุ

  • ลำดับในการแถลงเหมือนการแข่งขันรอบแรก คือทนายจำเลยเป็นผู้แถลงก่อน
  • ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับ จะได้เข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

Hits: 25