ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี (ทุกหลักสูตร) ทุกมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)
จัดโดย ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่งเอกสารพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครมหาวิทยาลัยละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยมีการทดสอบและคัดเลือกเหลือเพียง 16 ทีม เท่านั้น

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา พร้อมเงินสด 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ รับถ้วยรางวัลจากอัยการสูงสุด พร้อมเงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รับโล่รางวัลจากนายกสภาทนายความ พร้อมเงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

กำหนดการ

  • ปฐมนิเทศแชี้แจงโจทย์และกฎกติกาในการแข่งขันแก่ผู้สมัคร วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
  • แข่งขันรอบแรก วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2562
  • แข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันที่ 3 เมษายน 2562
  • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลวันที่ 4 เมษายน 2562

สถานที่แข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-696-5103, 02-613-2128

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

 

Hits: 383