ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล 16 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

ตามที่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสมัครเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019) นั้น

ขอประกาศผล ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันรอบแรก จำนวน 16 ทีม ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 3. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 9. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 10. มหาวิทยาลัยพะเยา
 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
 14. มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
 15. มหาวิทยาลัยบูรพา
 16. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตารางการแข่งขันรอบแรก

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 

 • เช้า คู่ที่ 1
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (จำเลย)
 • เช้า คู่ที่ 2
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โจทก์) มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 1
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 2
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โจทก์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (จำเลย)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

 • เช้า คู่ที่ 1
  มหาวิทยาลัยทักษิณ (โจทก์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ (จำเลย)
 • เช้า คู่ที่ 2
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โจทก์) มหาวิทยาลัยบูรพา (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 1
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 2
  มหาวิทยาลัยพะเยา (โจทก์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จำเลย)

กำหนดการ

 • แข่งขันรอบแรก วันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
 • แข่งขันรอบรองชนะเลิศ วันพุธที่ 3 เมษายน 2562
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

สถานที่แข่งขัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-696-5103, 02-613-2128

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Hits: 340