ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันรอบแรก การแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (Moot Court Competition 2018/2019)

วันพุธที่ 27 และพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (ห้อง 211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 

 • เช้า คู่ที่ 1 (8.30-10.15 น.)
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (จำเลย)
 • เช้า คู่ที่ 2 (10.15-12.00 น.)
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (โจทก์) มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 1 (13.00-14.45 น.)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 2 (14.45-16.30 น.)
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โจทก์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (จำเลย)

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

 • เช้า คู่ที่ 1 (8.30-10.15 น.)
  มหาวิทยาลัยทักษิณ (โจทก์) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ (จำเลย)
 • เช้า คู่ที่ 2 (10.15-12.00 น.)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โจทก์) มหาวิทยาลัยบูรพา (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 1 (13.00-14.45 น.)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โจทก์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (จำเลย)
 • บ่าย คู่ที่ 2 (14.45-16.30 น.)
  มหาวิทยาลัยพะเยา (โจทก์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จำเลย)

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

Hits: 141