ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ รอบระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผล นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2562 ได้แก่นางสาวภาณพิศุทธ์ บุญตรา และนายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Hits: 120