• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ  ศูนย์นิิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้จัดการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้มีการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้อง 211 (ศาลจำลอง) คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

  คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ (จากซ้ายไปขวา)
  1. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล (ตัวแทนจากสำนักงานอัยการ)
  2. ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย (ตัวแทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม)
  3. ดร.กิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ (ตัวแทนจากสภาทนายความ)

   

  โดยระหว่างเวลา 09.00 – 10.30 น. เป็นการแข่งขันและการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำเลย)

  สมาชิกทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ

  นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา

  สมาชิกทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
  นายกฤษฎา โสวนางกูร 

  นายเหนือเมฆ จันทนิตย์ 


  โดยทีมที่ชนะการแข่งขันได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้คะแนน 97.33 คะแนน จาก 100 คะแนน

  ส่วนทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คะแนน 97 คะแนน จาก 100 คะแนน

  บรรยากาศระหว่างการแข่งขัน
   

  บรรยากาศผู้เข้าชมการแข่งขัน

   
  ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา
  และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ

  (ขวาสุดในภาพ) อาจารย์ สัมผัส พึ่งประดิษฐ์ ประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายศูนย์นิติศาสตร์
  (ที่สองจากขวา) นายทอง สีหาวงษ์ ตัวแทนจากสภาทนายความซึ่งเคยเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันในรอบก่อน