• เข้าสู่ระบบ

  การรับมอบถ้วยรางวัลแก่คณะนิติศาสตร์ จากผู้ชนะเลิศการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

   

  ตามที่นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ และนางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับรางวัลชนะเลิศ และนักศึกษาทั้งสองได้แสดงความประสงค์จะมอบถ้วยรางวัลให้แก่คณะนิิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้อำนวยการศูนย์นิิติศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขันฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรองรองคณบดี ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต มอบของที่ระลึกให้แก่นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา
   
  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต มอบของที่ระลึกให้แก่นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ

  ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ารแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560