• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561


  ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบรองชนะเลิศ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องศาลจำลอง (211) คณะนิิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

  คู่ที่ 1 เวลา 09.00-10.15 น. ระหว่างทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (จำเลย)


  นายกฤษฎา โสวนางกูร นายเหนือเมฆ จันทนิตย์ ทีมมหาวิทยาลัยรามคำแหง (โจทก์) 


  นางสาววริศรา แจ่มจรรยา นายฐานะปราชญ์ รัชนกุล ทีมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (จำเลย)

  คู่ที่ 2 เวลา 10.15 - 12.00 น. ระหว่าง ทีมมหาวิทยาวลัยลักษณ์ (โจทก์) และทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย)

  นางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม ทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โจทก์)


  นายณัฐพงศ์ ทรายหมอ นางสาวปิยากร เลี่ยนกัตวา ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (จำเลย)

  คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่
  1. นายปิติ โพธิวิจิตร (ผู้พิพากษาศาลแพ่ง)
  2. นางสาวนาถสินี ยุติธรรมดำรง (อัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด)
  3. นางสาวศิริพร เมืองศรีนุ่น (ตัวแทนจากสภาทนายความ)