ข่าวสารและกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม ได้รับเชิญเป็น Visiting Fellow ของ Lauterpacht Centre for International Law มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ ที่ได้รับเชิญเป็น Visiting Fellow ของ Lauterpacht Centre for International Law มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 5 กรกฎาคม 2562 หัวข้อวิจัย The Doctrine of Abuse of Rights and Corporate Restructuring: Drawing the Line between Legitimate and Abusive Exercises of Rights to Access International Investment Arbitration

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Lauterpacht Centre for International Law

Hits: 150