• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

    สนามสอบศูนย์รังสิต
    สนามสอบศูนย์ลำปาง
    ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อของตนตามที่ได้ประกาศได้ และเข้าสอบ ณ สนามสอบ และตามวันเวลา ห้องสอบ และโต๊ะสอบ ตามที่กำหนดไว้ และให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาในวันสอบด้วย