ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคเงินสนับสนุนคณะนิติศาสตร์กองทุนนิติธรรมพัฒน์สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สำหรับการบริจาคเข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ท่านจะได้รับสมนาคุณเป็นพระพุทธนิติธรรมศาสดา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ท่านจะได้รับชุดเหรียญ ประกอบด้วย เนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อโลหะ (บรอนซ์) เนื้อผง
———————————————————————————

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ท่านจะได้รับพระบูชาพระพุทธนิติธรรมศาสดา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

———————————————————————————

สำหรับผู้ที่บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ท่านจะได้รับเหรียญเนื้อเงิน และ 3,000 บาท ท่านจะได้รับได้รับเหรียญเนื้อโลหะ

———————————————————————————

โดยทั้งนี้ทุกการบริจาค ท่านสามารถนำไปขอลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-613-2109, 088-369-9998, 084-569-5554 (คุณศุภลักษณ์)

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว