ประกาศ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ไม่สะดวกเข้าร่วมฝึกซ้อม งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปิดรับในวันที่ 16 ตุลาคม 2563)

คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบฟอร์ม