• เข้าสู่ระบบ

  ศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์  วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์ โดยมีศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

  รศ.สมยศ เชื้อไทย ประธานมูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์ เป็นตัวแทนกล่าวถึงการเดินทางมาเยี่ยมเยียนคณะนิติศาสตร์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  .ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

  รศ.เวียงวิไล เที่ยงจันทร์ชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

  ดร.สมเดช แก้ววงสัก ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

  รศ.ไพมะนี ไชวงสา หัวหน้าภาควิชากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว   ศ.ดร.อุดม และรศ.สมยศ เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 
  ศ.ดร.อุดม มอบของที่ระลึกให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม