ประกาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 9 และ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อทำความสะอาดมหาวิทยาลัย (พ่นยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณทางเดินและภายนอกอาคาร) ในวันที่ 9 และ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนให้ทราบว่าคณะนิติศาสตร์ยังเปิดให้บริการตามปกติ