ข่าวสารและกิจกรรม

Our Law Alumni Email No. 11 has been released!

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดส่ง E-mail ฉบับที่ 11 ถึงศิษย์เก่าที่ได้ลงทะเบียนรับ E-mail รายเดือนและ Thammasat Law Alumni E-Newsletter รายไตรมาสผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์จะเปิดตัวเว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ (Thammasat Law Alumni Website) ในเร็ว ๆ นี้ ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และระดมทุนจึงได้แนะนำ Features หลักของเว็บไซต์ประชาคมศิษย์เก่าฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างคณะฯ กับศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

หากศิษย์เก่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง Link : http://bit.ly/2yhnuIA เพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter ฉบับต่อไป คณะฯ ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านและรอต้อนรับทุกท่านกลับมาเยี่ยมบ้านของท่านเสมอ

ทีมงานศิษย์เก่าสัมพันธ์และการระดมทุน

*หมายเหตุ : ถ้าหากท่านได้อัพเดตประวัติผ่าน Link : http://bit.ly/2yhnuIA แต่ไม่พบ E-mail ใน Inbox ของท่าน ขอให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งใน Spam Mail (Junk Mail) และสามารถเพิ่ม lawalumni@tu.ac.th ใน Contact List ของท่านเพื่อท่านจะได้ไม่พลาด E-mail รวมทั้ง Alumni E-Newsletter จากเรา