• เข้าสู่ระบบ

  บรรยากาศพิธีสงฆ์เนื่องในงานรำลึกศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดงานโครงการ "เชิดชูครูกฎหมาย" เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยในช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 - 08.35 น. ได้มีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ครอบครัวศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ชัยนาม เข้าร่วมพิธี


  ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   


  ศ.ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ผศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์