• เข้าสู่ระบบ

    ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจา ในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่3 ประจำปีการศึกษา 2559 (Moot Court Competition 2016)