ข่าวสารและกิจกรรม

อาจารย์ ปวีร์ เจนวีระนนท์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Research Affiliate ของศูนย์วิจัยการเงินทางเลือก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (Cambridge Centre for Alternative Finance) สหราชอาณาจักร

ดูรายละเอียดได้ที่ Pawee Jenweeranon Research Affiliate, Cambridge Centre for Alternative Finance

Hits: 108