• เข้าสู่ระบบ

    ครอบครัวเอี่ยมประยูรมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์จำนวน 40,000 บาท

    อาจารย์ประนอม เอี่ยมประยูร พี่สาวของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม เอี่ยมประยูร มอบทุนการศึกษาในนาม "ครอบครัวเอี่ยมประยูร" โดยมอบให้ท่านคณบดีเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ชื่อ นายณัฐพงศ์ โสภณ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวนเงิน 40,000 บาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา

    DSC_0742