ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศงานเชิดชูครูกฎหมายและรำลึก ศาสตราจารย์ ดร. จิ๊ด เศรษฐบุตร ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “อนุญาโตตุลาการระหว่างรัฐและนักลงทุนตามสนธิสัญญา: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (Lt.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/rVv21VNZeos

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา http://bit.ly/2TBBx7k