ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ชี้แจงเกี่ยวกับหน้ากากกันฝุ่นยี่ห้อ Pitta

ชี้แจงเกี่ยวกับหน้ากากกันฝุ่นยี่ห้อ Pitta

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นยี่ห้อ Pitta ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝุ่น PM 2.5 ไปตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นั้น ปรากฏมาทราบข้อเท็จจริงภายหลังว่าหน้ากากรุ่นดังกล่าวไม่มีคุณสมบัติป้องกันฝุ่น PM 2.5 คณะนิติศาสตร์ จึงขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอแจ้งเตือนให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ระมัดระวังการใช้หน้ากากรุ่นดังกล่าวเพื่อป้องกันฝุ่นหรือป้องกันไวรัสโคโรน่า และโปรดใช้หน้ากากหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติในการป้องกันอย่างแท้จริง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ