ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5 สามารถมารับหน้ากาก Pitta Mask ได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากป้องกันฝุ่น PM2.5
สามารถมารับหน้ากาก Pitta Mask ได้ที่คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 เป็นต้นไป
⦁ ศูนย์รังสิต รับได้ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 2
⦁ LLB, LLM รับได้ที่ห้องธุรการ LLB, LLM
⦁ ภาคบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา รับได้ที่ห้องธุรการคณะนิติศาสตร์
โดยขอให้นำบัตรนักศึกษามาด้วย (หน้ากากมีจำนวนจำกัด)