ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเลื่อนงานวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ถูกยกระดับเป็นโรคติดต่ออันตราย คณะนิติศาสตร์ขออภัยอย่างยิ่งที่ต้องเลื่อนงานวิชาการเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 25 สัมมนาเรื่อง “ไขข้อข้องใจ : ตายที่บ้านต้องชันสูตรพลิกศพหรือ” เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ตลอดจนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

หากทราบกำหนดการที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ขออภัยในความไม่สะดวก