ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6) เสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการติดตามเงินคืนตามหลักกรรมสิทธิ์”

 

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน โครงการงานวิชาการรำลึก TU Law Conference ปาฐกถานิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ชุด ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ (ครั้งที่ 6)

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 – 16.30 น.

กำหนดการ

12.30 – 13. 00 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง 211 ชั้น 2 (ห้องศาลจำลอง)
13.00 – 13.15 น. ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ แสดงมุทิตาจิต และกล่าวเปิดงาน
13.15 – 13.30 น. รำลึกถึงครูกฎหมาย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์” โดย รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย

13.30 – 16.15 น. เสวนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาการติดตามเงินคืนตามหลักกรรมสิทธิ์”

นำเสนอประเด็นปัญหาทางกฎหมายโดยนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 สาขากฎหมายเอกชน

วิทยากร

  • ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา, ศาสตราจารย์พิเศษในสาขาวิชากฎหมายแพ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ อดีตอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
 อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถานที่
ณ ห้องศาลจำลอง มารุต บุนนาค (211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ หรือตาม QR Code ในโปสเตอร์

Hits: 80