ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์  ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน”

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์  ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้กรรมสิทธิ์เป็นประกัน” วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00-12.30 น. ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สุดา วิศรุตพิชญ์
  อาจารย์พิเศษและอดีตอาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์
  รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง
 • นายคณิต ลิมปิพิชัย
  นายกสมาคมลีสซิ่งไทย

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

 • อาจารย์ ดร.ภารวีร์ กษิตินนท์
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2qEFg7R

กำหนดการ

 • 08.00-08.35 น. พิธีสงฆ์ ทำบุญให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณคอมมอนรูม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • 08.45-09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2)
 • 09.00-09.15 น. กล่าวเปิดโครงการ “เชิดชูครูกฎหมาย” ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์
 • 09.15-09.30 น. รำลึกถึงครูกฎหมาย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์” โดย รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย
 • 09.30-12.00 น. ปาฐกถาหัวข้อ “กฎหมายหลักประกันสมัยใหม่: ปัญหาการใช้ กรรมสิทธิ์เป็นประกัน”
 • 12.00-12.30 น. ผู้เข้าร่วมงานแสดงความคิดเห็นและซักถาม พร้อมปิดการสัมมนา