ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึงอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-9.30 น. กล่าวต้อนรับ โดยรศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ ผู้แทนจากสมาคมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึกให้แก่รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ

 เวลา 9.30-10.00 น. แนะนำการศึกษากฎหมายและรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยชมรมนักศึกษากฎหมายรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้แทนจากชมรมนักศึกษากฎหมายรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

เวลา 10.00-10.30 น. การเตรียมความพร้อม 4 : แนะนำการเรียนการสอนออนไลน์และโครงการผู้ช่วยอาจารย์ (ช่วงที่ 2) โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 10.30-12.00 น. การปรับพื้นฐาน 4 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดย อ.ดร.ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เวลา 13.00-14.45 น.  การเตรียมความพร้อม 6 : แนะแนววิชาชีพกฎหมาย : ภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไร

วิทยากร

  • คุณตุลยวัต​ โฆษิต​วัฒนฤกษ์ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา ช่วยราชการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ​ 1
  • คุณปุณณัตถ์ บุนนาค ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
  • อ.เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • คุณศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ภายใต้มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม

ผู้ดำเนินรายการ อ.กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 14.45-16.00 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์