• เข้าสู่ระบบ

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 (ศูนย์รังสิต) กลุ่มบรรยายผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร, อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  รับสมัครนักศึกษาเพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สัมมนา วิชา น. 230 เอกเทศสัญญา 1 (ศูนย์รังสิต)
  กลุ่มบรรยาย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร, อ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
  สัมมนาโดยอ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  คุณสมบัติ
  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ชั้นปีที่สามขึ้นไป

  ลักษณะของกิจกรรม
  ร่วมกับอาจารย์สัมมนาวิชา น. 230 ในการตรวจการบ้านสัมมนา และให้คำแนะนำในการเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาในวิชาดังกล่าว

  สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม
  ประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะกำหนด ประสบการณ์การทำงานด้านวิชาการ

  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  QR Code ในโปสเตอร์
  หรือที่ https://drive.google.com/file/d/1pUaCFEiQt-omp6ebY5dSFe3Ti_jGLAxJ/view

  ส่งใบสมัครได้ที่ กล่องรับสมัคร ชั้นสอง (หน้าห้องงานบริการการศึกษา) คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  หรือที่อีเมล korrasut@hotmail.com

  หมดเขตรับสมัคร วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
  สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 19 และอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  สถานที่ในการสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง