• เข้าสู่ระบบ

  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร


  วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ได้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 และรางวัลชมเชย ตามลำดับ


  ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ A ประกอบด้วย  นายภวินท์ ชิดประสงค์ นายเฉลิมรัช จันทรานี นายพชร วัฒนสกลพันธุ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย

   
  ทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ B ประกอบด้วยนายสรัล อร่ามรัศมีกุล นายนวพล ขำสง่า นาย นายธัญชนิต ล้อจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

  อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์


  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งสองทีม ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทีม A (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทีม A (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1) และมหาวิทยาลัยสยาม (ได้รับรางวัลชมเชย) ได้ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 ต่อไป