• เข้าสู่ระบบ

    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 จัดโดยศาลจังหวัดธัญบุรี


    ขอแสดงความยินดีแก่นายสุรัฐ กิตติมิ่งมงคล นายพฤกษ์ ฉวีกุลรัตน์ และนายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 จัดโดยศาลจังหวัดธัญบุรี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561